Địa chỉ liên hệ

HOME  >  Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, công ty cổ phần LiveDo Corporation đang nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên những chính sách sau.

Chính sách cơ bản

1. Xây dựng và không ngừng cải tiến Chương trình tuân thủ về việc bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi đã xây dựng, thực thi, duy trì và không ngừng cải tiến Chương trình tuân thủ và “Quy tắc cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân” dựa trên những yêu cầu của Hệ thống tuân thủ bảo vệ thông tin cá nhân (JIS Q15001).

2. Tuân thủ “Quy tắc cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân”

Công ty chúng tôi tuân thủ “Quy tắc cơ bản bảo vệ thông tin cá nhân” liên quan tới vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập thể chế quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp có cân nhắc đến nội dung và phạm vi nghiệp vụ của các bộ phận. Cùng với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có các biện pháp đối ứng thích hợp với các chủ thể thông tin, chẳng hạn như tiết lộ và chỉnh sửa, v.v... thông tin cá nhân cho cá nhân là chủ thể thông tin hoặc người đại diện (người đại diện hợp pháp cho trẻ vị thành niên hoặc người trưởng thành cần giám sát).

3. Đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ nỗ lực luôn giữ nội dung thông tin cá nhân chính xác và mới nhất. Chúng tôi sẽ ngăn chặn và khắc phục tình trạng truy cập thông tin cá nhân trái phép, làm mất, phá hủy, giả mạo và rò rỉ, v.v... thông tin cá nhân.

4. Tuân thủ pháp luật và các quy định bảo vệ thông tin cá nhân khác

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định, hướng dẫn, v.v... liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân do các cơ quan hành chính, các tổ chức khác ban hành.

Tháng 3 năm 2005
Quy định của Tập đoàn LiveDo Corporation

Chính sách bảo mật

Công ty cổ phần LiveDo Corporation (sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) sẽ sử dụng các thông tin cá nhân đã được thu thập với mục đích dưới đây. Chính sách bảo mật này được áp dụng trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin cho công ty chúng tôi khi đăng ký trang web và mua sản phẩm cũng như dịch vụ của công ty chúng tôi, v.v...

1. Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân trong Chính sách bảo mật này có nghĩa là các thông tin riêng của cá nhân khách hàng, hoặc các thông tin cho phép nhận biết khách hàng, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email, v.v... do khách hàng cung cấp thông qua việc đăng ký trang web và mua sản phẩm cũng như dịch vụ của công ty chúng tôi.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể đề nghị khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để xác nhận đăng ký và cung cấp dịch vụ, mua hàng.
Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trong phạm vi mục đích sử dụng đã trình bày. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng mà không có sự đồng ý từ phía khách hàng.

Mục đích sử dụng

 • ・ Để yêu cầu, thanh toán và xác nhận các loại dịch vụ, sản phẩm
 • ・ Để xác nhận đăng ký dịch vụ chuyển thư điện tử và gửi thư điện tử
 • ・ Để trung gian các yêu cầu tài liệu thông tin, v.v... cho các công ty đăng tin quảng cáo đã được yêu cầu
 • ・ Để gửi lời cảm ơn, v.v... về sự hợp tác đối với các cuộc khảo sát
 • ・ Để gửi quà tặng, v.v... cho các chương trình trúng thưởng, v.v... mà khách hàng tham gia
 • ・ Để cung cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng và phát triển dịch vụ mới
 1. Để cải tiến nội dung trang web, sản phẩm, dịch vụ, v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 2. Để tùy chỉnh nội dung trang web, sản phẩm và dịch vụ, v.v... phù hợp với từng khách hàng
 3. Để khảo sát mức độ hài lòng đối với sản phẩm mà khách đã đặt hàng
 4. Để tổng hợp thông tin đã xử lý thống kê thông tin cá nhân và công bố dưới dạng kết quả khảo sát
 5. Để nắm rõ tình hình sử dụng của khách hàng, và dùng những thông tin đó cho việc cải tiến dịch vụ và phát triển dịch vụ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trong phạm vi mục đích sử dụng đã trình bày. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng mà không có sự đồng ý từ phía khách hàng.
 • ・Để cung cấp thông tin, v.v... liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp
 1. Để yêu cầu khảo sát, v.v... và báo cáo kết quả của những khảo sát đó
 2. Để nắm rõ tình hình sử dụng sản phẩm, các loại dịch vụ, trang web, v.v..., đồng thời khảo sát và cung cấp thông tin, v.v... của các công ty//tổ chức được cho là có ích cho khách hàng, chẳng hạn như công ty chúng tôi và các công ty trong tập đoàn, v.v...

3. Đối với việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Khi chưa có sự chấp thuận của từ phía khách hàng, công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ việc cung cấp thông tin cho các công ty trong tập đoàn và các trường hợp sau đây để đạt được mục đích sử dụng.

 1. Trong trường hợp đã có sự đồng ý của khách hàng
 2. Trong trường hợp trao đổi thông tin với các tổ chức tài chính, v.v... khi thanh toán tặng phẩm làm phần thưởng cho các cuộc khảo sát và giải thưởng cho chương trình trúng thưởng, v.v...
 3. Trong trường hợp ủy thác xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đối với các công ty nhận ủy thác nghiệp vụ và công ty hợp tác, công ty đối tác có ký kết thỏa thuận bảo mật với công ty chúng tôi
 4. Trong trường hợp đã được xử lý như dữ liệu thống kê và không thể nhận biết được danh tính khách hàng
 5. Trong trường hợp được yêu cầu cung cấp theo luật pháp, v.v...
 6. Trong trường hợp có thể đánh giá một cách hợp lý là cần thiết để bảo vệ và đảm bảo quyền lợi, tài sản và an toàn, v.v... cho khách hàng và công ty chúng tôi

4. Chỉnh sửa thông tin đăng ký

Công ty chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách chính xác và luôn cập nhật mới nhất có thể.
Chúng tôi sẽ tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của khách hàng sau khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng và đã xác nhận được yêu cầu đó là do chính khách hàng thực hiện.
Tuy nhiên, nếu việc đăng ký bị xóa bỏ thì các trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được cung cấp sẽ xảy ra.

5. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Chúng tôi đang hết sức nỗ lực để quản lý và vận hành an toàn các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp, thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý và phù hợp để ngăn chặn nguy cơ làm mất, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân, truy cập trái phép từ bên ngoài, v.v...

6. Về việc sử dụng Cookie, v.v...

Để điều tra tình hình sử dụng và lịch sử truy cập của khách hàng nhằm đạt được mục đích sử dụng và để cung cấp các dịch vụ tối ưu khác cho khách hàng, công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến địa chỉ IP khi khách hàng truy cập vào trang web, và các thông tin liên quan đến lịch sử truy cập, v.v... của khách hàng bằng công nghệ cookie. Trong trường hợp khách hàng thiết lập từ chối cookie trên trang web, xin lưu ý rằng việc sử dụng các dịch vụ ở trang web của công ty chúng tôi có thể sẽ bị hạn chế.

7. Bảo vệ thông tin cá nhân ở đường dẫn

Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác ngoài công ty chúng tôi và được liên kết từ trang web của công ty chúng tôi.

8. Trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần LiveDo Corporation
Tầng 5, 6 tòa nhà JP, số 6-10 Kawara-machi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản
Mã bưu điện 541-0048

9. Địa chỉ liên hệ

Vui lòng hãy gửi bất cứ câu hỏi nào liên quan tới chính sách bảo mật tới địa chỉ liên hệ phía dưới đây.

Số điện thoại: +81-6-6227-1360
Thời gian hoạt động: 9 giờ đến 17 giờ (Từ thứ 2 đến thứ 6)

COPYRIGHT © LiveDo CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.