Hokkaido Distribution Center

Address 3-5-15 Yonesato Sanjo, Shiroishi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 003-0873, Japan
TEL +81-11-879-7552
FAX +81-11-879-7562