Tokushima Sadamitsu Factory

Address 89-1 Koyama-Kita, Sadamitsu, Tsurugi-cho, Mima-gun, Tokushima 779-4104, Japan
TEL +81-883-55-2035
FAX +81-883-55-2036